Bilbränsle

petrol-996617_640Idag blir det allt vanligare med andra bränslen än bensin och diesel till bilar. Eftersom världen överlag idag är mer inriktad på att minimera påverkan på miljön och klimatet så kommer det allt fler bränslen som både är bra för plånboken och bättre för naturen. Vi kommer här gå igenom de vanligaste bränslen som finns och hur trenderna för framtiden ser ut.

Fossila bränslen

Denna typ är den vanligaste kategorin när det gäller bilbränslen idag och har använts som bränsle under lång tid om man bortser från bilar och andra fordon. Hit räknas inte bara bensin utan också diesel. Båda utvinns ur olja som är ett fossilt bränsle, men måste förädlas i raffinaderier innan det kan användas av vi bilägare.

Bensin innehåller idag inte bara olja utan en rad andra ämnen. Tidigare innehöll bensinen bly, men idag används inte detta längre på grund av miljöpåverkan och att motorernas topplock är gjorda av aluminium. Idag tillsätts ca 5-10 % etanol för att minska utsläppen av koldioxid och åtgången på olja.

Oktantalet är något som inte alla känner till utan man tar för givet att tanka 95 oktanig bensin på macken. Ju lägre oktantal bensinen har desto högre är chansen att motorn skall knacka. Med 95 är detta inget problem, men i till exempel USA kan du köpa billigare bensin med 87, 89 och 92 oktan. Dock finns det olika skalor härmed. Den amerikanska bensinen har ungefär 5 oktan högre än vår, vilket innebär att 92 oktan ligger på ca 97 oktan med svenska mått mätt. Diesel är en annan form av bilbränsle, men till skillnad från bensinen så baseras tändningen på kompression istället för på gnista. Tidigare var dieseln mer miljöfarlig än bensinen, men har idag renats och är ett bra bilbränslealternativ. Dessutom är dieselbilar oftast mer effektiva så att du kommer längre på en tank och det är också billigare att tanka diesel. Dock är dieseldrivna bilar dyrare att köpa på grund av detta.

Miljöbränslen

Med denna kategori så menar vi bilbränslen som inte framställts med hjälp av fossila bränslen. De vanligaste bränslena är idag vätgas, biogas och etanol, så kallad E-85. Dock innehåller den senare upp till 25 % bensin och resten etanol. Preem har också börjat tillsätta tallolja från den svenska skogen till sin bensin och diesel, vilket inte gör det till ett miljöbränsle, men definitivt bättre än traditionella bilbränslen.

Framtida bränslen

Den som kan sin historia vet att Sverige och andra länder under andra världskriget drev en del av sin fordonsflotta på gengas. Detta alternativ innebär att torv och ved förbränns och ger energi som kan driva fordon. Det är miljövänligt och dessutom effektivt. Vid sidan av detta så finns det även fordon som drivs av solceller.