Billån

770e73dfc6f88a3e70544f87d60a08d5[1]Att ett billån används för att finansiera inköp av bil vet de flesta. Men det är betydligt färre som är insatt i de regler som reglerar billånet och som därmed även påverkar låntagarens månadsbelopp på lånet. Eftersom bilen används som pant finns nämligen betydligt fler regler att förhålla sig till än när ett vanligt privatlån tecknas.

I vissa fall kan även privatlån vara ett bättre alternativ – även om räntan är något högre. Enligt en uträkning på Sverigekontanter.se kan det skilja på flera tusenlappar i månaden. Detta eftersom dessa två låneformer skiljer sig på flera punkter.

Lånesumma

Den högsta summa som går att låna på privatlån i Sverige är 500.000kr. Det är då ett lån helt utan säkerhet. Med bilen som säkerhet finns det flera kreditgivare som kan ge lån på flera hundratusen mer. Säkerheten skapar alltså möjlighet till större belopp.

http://sverigekontanter.se/privatlan/

Däremot är det svårare att få låna mindre belopp på ett billån. Kreditgivarna har oftast en högre gräns för ”lägsta lånebelopp” på billånet än vad de har på privatlånet. Vill man låna en mindre summa är därmed privatlån ett bättre alternativ. Det är den första punkt som skiljer lånen åt gällande summan.

Den andra är hur mycket som får lånas. Eftersom billån är ett lån med säkerhet är kravet att minst 20% av bilen måste finansieras med kontanter (eller privatlån). Det går alltså inte att belåna bilen till mer än 80%.

Skillnaden blir därmed att ett billån maximalt är 80% av bilens värde medan privatlånen kan finansiera hela bilen.

Amorteringstid

När ett privatlån tecknas kan låntagaren på egen hand välja hur lång amorteringstiden ska vara. Till viss del styr banken detta beroende på lånesumma men valfriheten är ändå relativt stor. När det kommer till billån finns det däremot tydligare begränsningar. Kreditgivaren utgår från bilens värdeminskning och sätter amorteringstid utifrån detta. Ett exempel är att flera kräver att lånet ska vara återbetalt innan bilen är 12 år.

Den som tecknar ett billån för inköp av en helt ny bil påverkas knappast av denna regel. Skulden är återbetald inom denna tidsperiod med marginal. Detta även med tanke på att längsta valbara amorteringstid sällan är över 8-10 år. Detta kan jämföras med privatlån som har en maximal amorteringstid på 12-15 år.

Köps däremot en äldre bil och finansiering sker med billån kan detta speglas mycket tydligt i månadskostnaden för lånet. Är bilen 8 år och regeln är att lånet ska vara återbetalt innan bilen är 12 år måste hela lånet vara återbetalt på fyra år. Detta skapar därmed betydligt högre månadskostnad än om man har på sig 8-10år för att betala av skulden.

Var får bilen köpas?

Kreditbolagen som erbjuder billån har något olika regler gällande var bilen får köpas för att ett billån ska få tecknas. Många har regeln att bilen måste vara inköpt hos en auktoriserad bilhandlare.

Det finns däremot flera kreditbolag som marknadsför lån till bilar där de anger att man kan få köpa från vem som helst. Det man i dessa fall bör kontrollera är om bilen verkligen används som pant för lånet. Inte sällan är det ett vanligt privatlån som marknadsförs som billån. Eftersom pengarna från ett privatlån kan användas till vad som helst kan man ju även köpa bilen var som helst.

Begreppet billån används alltså både för billån med bilen som säkerhet och för privatlån där pengarna ska användas till inköp av bil. Skillnaden mellan dessa låneformer är däremot stora och främst gällande just lånesumma och amorteringstid (se ovan).

När bilen säljs

Då bilen är en säkerhet för lånet måste lånet lösas om bilen säljs. Låneavtalet bygger ju på att det finns en bil i pant. Om bilen kan säljas för ett belopp som kan lösa billånet är det enkelt att återbetala hela lånet. I annat fall måste man komplettera med kontanter eller ett privatlån.

Tecknas istället ett privatlån påverkas inte lånet alls av bilförsäljningen. Detta eftersom bilen och lånet inte är sammankopplade genom pantsättning.

Helförsäkring

Ett mycket vanligt krav från kreditgivaren är att bilen ska vara helförsäkrad om de ska erbjuda ett billån med bilen som pant. Det handlar om att säkerheten för banken inte plötsligt ska försvinna om bilen utsätts för skadegörelse, brinner upp eller får skador på annat sätt.
För de som köper nya och dyrare bilar är det en självklarhet att ha helförsäkring men lika självklart är det inte för de som köper en bil för en lägre summa. Som visats ovan är billånet främst för de som köper de dyrare eller nyare bilarna.

Säkerhet ger lägre ränta

Ovan nämnda faktorerna kan anses vara negativa för billån och lyfta fram privatlån som ett bättre alternativ. Men samtidigt är det räntan som de allra flesta fokuserar på när de ska teckna ett lån. Det är även på denna punkt som billånet har sin styrka.
Som med alla lån med säkerhet ges en lägre räntesats från bankerna mot lån där ingen säkerhet finns. Även om skillnaden inte är mer än någon procentenhet så gör det stor skillnad på räntekostnaden om billånet är på flera hundratusen kronor.

Vad är bäst?

Fördelen med billånet är dess lägre räntesats. Har man inte några problem med exempelvis begränsad amorteringstid, att man måste betala 20% kontant och att bilen i många fall måste köpas hos en auktoriserad bilhandlare så är detta bästa vägen att gå. Med lägre ränta blir lånet billigare i längden.
Är det däremot en billigare eller en äldre bil kan reglerna kring billånet skapa en onödigt hög månadskostnad vilket gör att privatlån kan vara enklare och smidigare. Detta även om man får betala en något högre räntekostnad.