Drive Sweden drar igång projekt på svenska gator

Snart börjar självkörande bilar köra runt på svenska vägar, rapporterar Sveriges Radio. Det statligt finansierade programmet Drive Sweden har dragit igång flera större projekt för att visa upp och låta vanliga människor få prova självkörande fordon. Först ut är vissa områden i Stockholm och Göteborg. 

Självkörande bilar har länge varit ett hett och omdiskuterat ämne. Är de tillräckligt säkra för att släppas ut i trafiken? Kan och bör dem ersätta mänskliga chaufförer? Det finns många funderingar kring säkerheten och motiven bakom självkörande bilar. Samtidigt är det ett område där utvecklingen går väldigt fort. Nya framsteg görs ständigt inom tekniken för autonoma fordon.

Drive Sweden har dragit igång ett flertal stora projekt för att visa upp självkörande fordon. Programchefen Jan Hellåker menar att det är viktigt att folk själva får prova på den nya tekniken för att man ska vinna acceptans för den. Därför kommer projekten syfta till att många vanliga svenskar ska få åka i autonoma fordon och se hur dem fungerar.

Pilotprojekten kommer att dra igång redan om några veckor. Då kommer självkörande minibussar slussa resenärer mellan två bestämda platser i Kista och Barkarby. En shuttlelinje kommer att köras på Chalmers i Göteborg. Autonoma fordon i andra tillämpningar kommer att köras på Lindholmen och andra platser runt om i Göteborg.

Tillsammans med Volvo drivs projektet “Drive Me”, där vanliga bilförare får prova på att åka i självkörande bilar på vissa sträckor i staden. På övriga vägar kopplas föraren själv in och får styra fordonet.

Dessa projekt är begränsade till vissa platser och sträckor, och än är det en bit kvar innan alla åker runt i dem. Jan Hellåker menar dock att de fordon som ska användas nu är helt säkra och inte har några som helst problem med att väja för oförutsägbara hinder. Han berättar också att den minibuss som ska användas redan har testats i Kista under fem dagar, då den var väldigt populär och slussade 3000 åkare. Förhoppningen med de pilotprojekt man nu lanserat är att skapa permanenta linjer för dessa fordon.

Fakta: Projektet Drive Sweden

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som samlar de bästa inom området. Projektet är finansierat av staten och motiverat av annat än bara självkörande fordon. Det handlar om nya transportsystem för både enskilda resor samt för olika delar av kollektivtrafiken eller godstransporter som ska innebära minskade påfrestningar för både miljö och samhälle. Genom att ha ett transportsystem med självkörande fordon kan samma fordon användas av många fler och minska trängseln i städerna. Fordonet plockar upp resenärer och skjutsar dem till färdmålet för att sedan åka och plocka upp andra. På det sättet minskar också behovet av de stora parkeringsytor som finns idag. Tanken är att dessa ytor istället kan användas för bostäder och frigöras för andra behov.

Comments are closed.