Elbilen som konstrueras för bildelning

Med allt större miljömedvetenhet och en delningsekonomi som ökar kraftigt har efterfrågan på olika bildelningstjänster och andra tjänster som ger tillgång till bil ökat mycket senaste åren. Det handlar allt från om att kunna hyra bilen under kortare/längre perioder till bilpooler och taxilösningar likt Über. Därmed ligger Vision EQ Fortwo i linje med efterfrågan. Frågan är bara om de ligger lite före samhällsutvecklingen…

Att bilpooler och andra bildelningstjänster är på framväxt är tydligt. Det finns idag ett flertal lösningar och än så är det inte klart vilken av dessa tjänster eller funktioner som kommer vara dominerande i framtiden. Företaget Smart har i alla fall sin lösning klar med bilen och konceptet Vision EQ Fortwo, något som Teknikens Värld var tidig med att rapportera om.

Stor inom elbilar

Smart började med att tillverka elbilar 2007 och har sedan dess utvecklat sitt koncept och utbud. Under hösten är målet att samtliga bilar som säljs på den amerikanska marknaden ska vara eldrivna. Deras Vision EQ Fortwo är en av de nyaste modellerna och ska snarast ses som en framtidsvision. För detta är inte bara en elbil – det är ett helt koncept för framtidens behov och efterfrågan.

I konceptet har Smart kopplat ihop efterfrågan på elbilar (miljömässigt bättre alternativ) och efterfrågan på bildelningstjänster (ekonomiskt bättre alternativ). Tanken är att bilen ska vara helt självkörande och tekniken är utarbetad för att möta de behov som finns hos människor som vill dela bil med andra.

Målet är att modellen ska kunna åka till den plats som angivits och hämta upp passageraren där. All information om rutt och liknande presenteras på en skärm i bilen. Det är även det enda i bilen som passagerarna kan använda sig av. Här ”saknas” allt från pedaler till ratt. Därmed kan den på ett sätt ses som en självgående taxi.

Ovanligt utseende

Det är inte bara invändigt som modellen sticker ut. Även utseendet är futuristiskt. Detta med mycket mjukare kurvor än dagens bilar. Det som även kännetecknar modellen är att dörrarna öppnas genom att de ”rullas” över bakaxeln. En fördel är att det blir enklare att ta sig in i bilen. Samtidigt minskar risken för att en dörr öppnas på en cyklist eller någon som precis befinner sig gående utanför dörren. Någon statistik visar däremot inte företaget upp gällande hur många olyckor som egentligen sker på detta sätt och därmed hur nödvändig denna dörrfunktion är. Men om inte annat så är även detaljen med hur dörren öppnas ett futuristiskt inslag.

Bild från Teknikens Värld

Car2Go

Redan idag finns ett bildelningsprogram utarbetat från Smart. Detta heter Car2Go och har kring 2,6 miljoner användare. I en undersökning av företaget visar det sig att ca 36,7 miljoner personer kommer att utnyttja liknande tjänster år 2025. Att det finns underlag för bildelningstjänster i framtiden är det alltså inte någon tvekan om. Exakt hur dessa delningstjänster ska utarbetas för att möta kundernas behov är inte lika självklart. Med EQ Fortwo vill i alla fall Smart skapa en större möjlighet att dela bilen med andra användare.

 

Comments are closed.