Etanol

Etanol eller kort och gott alkohol som det i dagligt tal brukar kallas för kan också användas som bilbränsle. Då brukar det heta E85. Vad är det dock som gäller för bilar som går på E85 och andra etanolbränslen? Vad finns det för alternativ och hur ser marknaden ut? Vi guidar dig!

Etanol som bilbränslemolecule-153978_640

Som vi nämnde innan så heter etanol som bränsle E85 som står för 85 % etanol och 15 % bensin. På vintern är blandningen 75/25. Bränslet innehåller bensin av främst två anledningar. Det ena är för att hjälpa bilens motor att klara av kallstarter bättre eftersom uppvärmda insprutare inte används just nu.

Den andra anledningen är ekonomisk eftersom rent etanol skulle beläggas med alkoholskatt på 501.41 kr/liter, vilket det skulle göra det till ett av världens dyraste bränslen!

Miljöbränsle eller inte?

Etanolen framställs ur flera råvaror, bland annat sockerrör och vete, men också ur den svenska skogen som biomassa och är därför relativt miljövänligt. Dock tillsätts det bensin och det gör att E85 inte är fullt hållbart i längden. Dock kan det ändras om regeringen tar bort alkoholskatten på rent etanol som bränsle. Utsläppen från etanol är försumbara på miljön eftersom etanolen lätt löser sig i vatten och bryts ner av naturen utan några direkta konsekvenser om det skulle bli en läcka. Mängden kväveoxider som släpps ut är också små eftersom etanolen inte sotar likt bensin och diesel.

Det finns dem som dock hävdar att när man hugger ner skog som används till biobränsle så ökar denna aktivitet koldioxid utsläppen eftersom skogen binder stora mängder av det ämnet.

Etanol i Sverige

Idag är etanolet i E85 befriat från energiskatt och koldioxidskatt, men bensindelen skattats som vanligt. Det finns dock flera fördelar med att köra en E85 bil, bland annat så är det lägre förmånsbeskattning och du parkerar helt fritt i storstäder. Om du köper en bil med årsmodell 2008 eller äldre som är en E85 bil så slipper du också betala biltull. Nackdelarna är dock flera. E85 bilar står för en stor majoritet när det gäller skadorna på insprutningssystemet. Dessa bilar drar också betydligt mera bränsle eftersom etanolen innehåller upp till 40 % mindre energi vilket gör att motorn drar mer. Har man en motorvärmare så kan du också förbättra kallstarten med E85 motorer. I Sverige har man också valt att satsa på bussar i städer som Stockholm som gick på etanol. Fram tills 2008 fanns det hundratals bussar som gick på etanol. Idag går en del av dessa på biogas istället eftersom man valt att avveckla etanoldriften.

ED95

Denna typ av bränsle är precis som E85 fast anpassat för dieselmotorer. Denna typ kan användas i bilar som är av typen flexifuel.