Färdhastighet

hastighetVet du att den högsta tillåtna hastigheten på vägarna i Sverige är 120 km/h och vad böterna blir om du kör för fort? Det här med färdhastighet kan vara svårt ibland eftersom det inte alltid finns skyltar som ger bra vägledning. Vi går dock igenom begreppen och reder ut frågetecknen både i Sverige och inför bilsemestern utomlands.

Hastighet i Sverige

I Sverige liksom i övriga Europa finns det så kallade bashastigheter. Dessa brukar i sin tur delas upp i grupperna väg inom tätort, motorväg och landsväg. På motorvägarna i Sverige gäller hastigheten 110 km/h om inget annat anges. På så kallade motortrafikleder gäller dock 90 km/h. Du vet om det är motortrafikled om du ser den gröna skylten med en vit bil i mitten. Det finns dock begränsade sträckor av motorvägar i Sverige där det normalt är lite trafik och hög trafiksäkerhetsstandard gäller och där får du köra 120 km/h.

När det gäller tätort så finns det så kallade tätortsskyltar som består av en svart stad på vit bakgrund som är svår att missa. När du ser denna skylt så vet du att du befinner dig i en tätort och då gäller 50 km/h som högsta hastighet. Tättbebyggt område upphör är en skylt som ovan fast med ett rött streck över skylten. I många samhällen har man dock utanför skolor och daghem sänkt hastigheten till 30km/h för att minska olyckorna. Ibland har man även begränsade sträckor med den hastigheten i samband med

vägbulor eller koner.

På landsväg gäller dock hastigheten 70 km/h om inget annat anges. Det innebär att om du befinner dig på en väg på landet som inte har hastighetsbegränsning så är det 70 km/h som gäller. Det finns också gångfart som innebär att du inte får köra fortare än en fotgängare. En markägare eller vägförening kan också få tillstånd att sätta upp andra hastigheter på deras mark eller väg för att få ner farten.

Straff vid fortkörning

Om du kör för fort så kan det bli en kostsam historia beroende på vilken väg överträdelsen sker. Som mest kan du få 4000 kr i böter om du kör 31 km/h för fort på en 50km/h väg. Minsta bötesbelopp är 2000 kr. Du kan också bli av med körkortet om du kör för fort på en 30 km/h väg. Det räcker att du kör 16 km/h för fort så dras det i 2 månader!

Hastighet utomlands

I Tyskland på autobahn råder det helt fri fart, men hastigheten rekommenderas ändå till 130 km/h. Om det dock finns en skylt som begränsar hastigheten så gäller den och inget annat. När det gäller andra länder så är det liknande regler som i Sverige, men däremot kan tätortsgruppen ligga på 40 eller 60 km/h.