Förnybara drivmedel pumpar på

Även om många tycker det går sakta så går det tydligt framåt med växlingen från fossil bränsle till förnybara drivmedel. Framförallt är det elbilen som är på stark framfart hos privatpersoner. Bland transportindustrin är det HVO-dieseln.

Sett till hela marknaden tog förnybara drivmedel ytterligare 2 % av marknadsandelarna på bränslemarknaden under 2017. Detta rapporterade exempelvis Dagens Nyheter om. Det som ökat mest är grön diesel, som även går under namnet HV0100. Detta med en ökning på hela 92 % enligt tidningen. HVO står även för en ytterligare positiv miljöpåverkan eftersom den i vissa fall blandas ut med annan diesel. Uträkningen visar att bara HVO står för minskade utsläpp på 3,6 miljoner ton. Detta enligt Energimyndighetens rapport från 2017.

Etanol rasar

Även om flera förnybara alternativ ökar kraftigt så går även vissa bakåt. Någon förändring mellan 2016 och 2017 kunde visserligen inte ses men över tid har användandet av etanol minskat rejält. Bara på sista sex åren har det minskat med 80 %. Med fortsatt utveckling kan etanol vara utanför marknaden inom ett par år. Detta åtminstone om de andra alternativen växer och skapar bättre möjligheter.

Ger betydligt mindre utsläpp

Om man åker en kilometer med en bensinbil släpper man i snitt ut 239 gram koldioxid. Byter man till diesel minskar visserligen utsläppen till 157 men det är när man kommer till förnybara energikällor som de riktigt stora skillnaderna kommer. Fordonsgas ger enbart 44 gram, HVO100 ger 22 gram och elbilen enbart 7 gram.

Elbilen är alltså bäst men med tanke på de begränsningar som finns med batteritid är det ännu inte möjligt för lastbilar att köra på el. Inom den privata sektorn växer däremot populariteten av elbilar. Detta inte minst tack vare längre körsträckor, fler laddstolpar och skattesubvention för de som vill sätta upp en egen laddstolpe.

HVO används idag främst till lastbilar. Ett projekt som startades i Finland 2005 och som använder den svenska tallskogen (tallolja) som grundråvara. Nu finns även liknande diesel med både animaliska och/eller andra vegetabiliska råvaror.

En kritik mot HVO är däremot att även PAFD har börjat användas vid produktionen av denna diesel. Detta är en biprodukt som uppstår när man tillverkar palmolja. Kritiken handlar om att detta kan främja framtagandet av palmolja vilket i sig kan leda till stora skövlingar av regnskog. Flera organisationer rekommenderar sina medlemmar att inte köpa produkter som har palmolja i sig och en del tillverkare har även tagit till sig kritiken och bytt ut denna olja mot annan. Däremot är det inte alla som är införstådd med att en del HVO har kopplingar till palmolja.  Problemet blir spårbarheten då det idag blir svårt att se om en HVO-diesel kommer från palmolja eller annan råvara.

Tydliga steg framåt

Även om viss kritik har framförts mot en del förnybara energikällor så pekar utvecklingen tydligt framåt. De fossila bränslena kommer att finnas kvar länge men genom att olika tekniska lösningar tar de nya, och bättre, energikällorna över marknaden.

Comments are closed.