Vinterdäck

Alla som bor i Sverige och som har körkort och/eller ett gediget motorintresse vet att man måste byta sommardäcken mot vinterdäck från och med 1 december. Vi reder dock ut exakt vad som gäller, vilka däck som är bra och vad skillnaden mellan vinterdäck och dubbdäck är!

Dubbdäck och vinterdäck?

Dubbdäck är helt enkelt vinterdauto-92129_640äck fast med enda skillnaden att de har precis som alla andra vinterdäck ett grövre mönsterdjup, men främst att de har metallförsedda dubbar på däcken. Dessa dubbar ger betydligt bättre grepp på vägen vid halt väglag som snö och is, men skyddar inte alls mot vattenplaning.

Kör du bakom en bil som har dubbdäck får även du bättre fästa eftersom dubbarna rör upp spår i isen. Dubbdäck ger också så kallat spårslitage eftersom man river upp asfalten mer. Detta gäller i synnerhet om man kör med dubbdäcken trots att det inte är vinterväglag ute, vilket fått flera städer och kommuner att införa dubbdäcksförbud. Man river också upp partiklar i asfalten som är skadliga för både människa och miljö. På dåliga vägar ger dubbdäck också ökat buller. Dock är det en myt att spårbildning i asfalten skulle ge upphov till farliga situationer och olyckor.

Det är helt klart vanligast att köra med dubbdäck när man har en personbil och befinner sig i norra Sverige. Vissa typer av fordon, till exempel de med farlig last kräver att man har dubbdäck på vintern. Dock finns det inget krav på dubbdäck på tunga fordon i allmänhet. De bästa vinterdäck man har skall man montera på bakhjulen enligt Transportstyrelsen. Mönsterdjupet på vinterdäcken måste vara på minst 3 millimeter och det är vanligt att polisen kollar detta vid eventuella kontroller. På sommarhalvåret måste mönsterdjupet vara på minst 1.6 mm. Det finns vissa undantag mot att ha vinterdäck. Om bilen är ett veteranfordon eller är mer än 30 år gammalt enligt registret så krävs inte vinterdäck. Om du skall till och från besiktningen så gäller inte heller påbudet.

Motorcyklar har ofta vinterdäck eller dubbdäck, men det finns ingen lag som kräver det. Dock har många MC-ägare insett att för att kunna ta sig fram på vintern så krävs det andra däck än vanliga sommardäck.

Alternativ till dubbdäck

Så kallade friktionsdäck är speciella vinterdäck utan dubbar. Det som skiljer kan variera, men i allmänhet har friktionsdäck lägre bullernivå, bättre rullmotstånd på vanlig asfalt, men samtidigt sämre grepp på is. Året-runtdäck är friktionsdäck som har sämre vinteregenskaper än vanliga vinterdäck men något bättre barmarksegenskaper. På sommaren så slits dessa däck mera också. Snökedjor är inte vanliga i stora delar av Sverige men i Norrland kan man se vissa fordon med dem eftersom de ger riktigt bra grepp på vägar där det är så mycket snö eller is att man inte ens ser vägbanan.